Huisregels

Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in hardcups. Glas- en blikwerk mag onder geen enkele voorwaarde het terrein op.

Handel in, en gebruik van, soft- en/of harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

Op vertoon van je persoonlijke e-ticket én geldig ID bewijs krijg je toegang tot het festivalterrein. Zonder e-ticket én geldig ID kunnen wij je geen toegang verlenen.

Slag-, steek- en vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

Op en rond het festivalterrein ben je verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen die betrokken zijn bij het festival.

Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bezoekers betreden het festivalterrein, en wonen het evenement bij, op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk- of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek aan het festival. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal en schade aan eigendommen of goederen van de bezoekers.

Wildplassen is niet toegestaan.

Het is verboden op het festivalterrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

Overtreders lopen het risico van het festivalterrein te worden verwijderd.

Mocht je nog vragen hebben, kijk dan op onze FAQ-pagina of stuur een mail naar hbointro@avans.nl.