Future proof

Avans Hogeschool draagt als onderwijsinstelling in zijn algemeenheid een voorbeeldfunctie in de samenleving en zodoende ook op gebied van duurzaamheid. De afgelopen jaren heeft het HBO Intro Festival Breda, als onderdeel van de Avans Hogeschool, flinke stappen gemaakt met betrekking tot het verduurzamen van beide festivals. Ons harde werk heeft de gewenste resultaten opgeleverd waardoor we in Breda 2018 en 2019 een Future Proof Certificaat verdiend hebben. Dit hebben wij bereikt door het energieverbruik te beperken, de catering te verduurzamen en de invoering van het hardcup systeem met als gevolg veel minder restafval.

Ook werd HBO Intro Festival Breda door gemeente Breda uitgeroepen tot het het meest duurzame event van 2018! 

Onze ambitie is om in de aankomende jaren onze festivals te blijven verduurzamen om hierdoor ons steentje bij te dragen aan de wereld van morgen.

Wat we doen

Wat doen we dan precies ten aanzien van duurzaamheid? OF wel: waarom zijn wij FUTURE PROOF en willen we WASTE FREE zijn?

Hardcups

Bezoekers betalen borg voor hun beker tijdens het festival waardoor er weinig tot geen bekers op de grond gegooid worden. Deze bekers, die op meerdere festivals gebruikt kunnen worden, huren we van een leverancier en betalen alleen de waskosten en het transport.

Energie

Een slim stoomplan voor onze festivals heeft een erg grote impact op het totale energieverbruik. Dat doen we o.a. door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande groene evenementenstroom en zoveel mogelijk LED-verlichting. Hierdoor kunnen we de inzet van (bio)dieselaggregaten zoveel mogelijk beperken. HBO Intro Festival draait in 2019 een pilot met de samenwerking met Airqon: zij leveren energie door middel van elektrische auto’s aan evenementen.

Catering

Ook via de catering op onze festivals zijn wij actief bezig met duurzaamheid. Waar het gebruik van biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen voorop staat, sturen wij steeds meer naar een ecologisch verantwoordelijk menu. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van vegetarische en veganistische maaltijden die een kleinere ecologische afdruk achterlaten dan de gebruikelijke ‘festivalsnacks’.

Munten

De munten die wij gebruiken tijdens het festival zijn recyclable, waardoor de munten na ons festival hergebruikt worden in een andere munt of vorm.

Watertappunt

Om het gebruik van plastic nog verder te minderen, faciliteren wij watertappunten. Deze punten zijn vrij toegankelijk, en in combinatie met onze hardcups een ‘unlimited supply’ van schoon drinkwater.

 

Ook in de toekomst wil het festival zich in blijven zetten voor een duurzaam dus future proof festival, dit is mede mogelijk door nieuwe initiatieven en sponsoren die zich hiervoor willen inzetten. Als organisatie zijn wij trots op wat wij tot nu toe hebben bereikt en hoe wij hebben meegeholpen aan een duurzamere toekomst.